Политика

Тази интернет страница www.ola-bg.com се притежава и управлява от „Зебрано“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права. ОЛА запазва правото си да променя Политиката за поверителност.

ОЛА не обработва лични данни на лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители.

ОЛА се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. ОЛА използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани.

Сигурността на сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване,  проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица.

 

Лични данни, които обработваме

За да използвате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. Събираме от Вас лична информация само когато ни я предоставите доброволно – например при попълване на формата за контакт или формата за мнения и препоръки на сайта или когато се абонирате за получаването по електронна поща на актуални новини за нашите продукти. Личната информация може да включва данните Ви за контакт, като напр. име, телефонен номер, адрес на електронна поща и др.

Начините за събиране на лична информация, които ние използваме са:

-          форма за контакт, чрез която се обслужват запитвания от наши клиенти;

-          форма за оставяне мнения и препоръки;

-          форма за регистрация за получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;

-          форма за заявка на нашата клиентска карта.

 

Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

А. Данни при попълване на формата за контакт

 • име и фамилия
 • имейл за обратна връзка

 

Б. Данни при попълване на препоръка или мнение

 • име и фамилия
 • имейл за обратна връзка

 

В. Данни за регистрация за получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации

 • име и фамилия
 • имейл за обратна връзка

 

Г. Данни при попълване на формата за корпоративна карта

 • име и фамилия
 • населено място
 • име на фирмата или търговската марка, на която сте служител
 • имейл

 

Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме.

Предоставените от Вас данни се използват за следните цели:

 1. за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;
 2. за обратна връзка при оставяне на запитване, мнение или препоръка;
 3. за изпращане на информация към Вас относно актуални предложения на ОЛА, в случай че сте се абонирали за получаване на електронен  бюлетин от ОЛА;
 4. за идентификация при провеждане на игри и онлайн кампании на ОЛА.

Ако сте се съгласили да получавате електронен бюлетин от ОЛА, ние използваме Вашата електронна поща, за да Ви изпращаме периодично информация за нашите актуални предложения за продукти, промоции, игри, кампании и друга любопитна информация.

На нашата интернет страница може да има съобщения за игри, промоции, анкети и кампании, в които може да участвате, както и препратки към такива активности (напр. във Facebook). Ние използваме предоставената от Вас информация само в случаите, които сте се съгласили да участвате в тези активности, за да осъществим контакт с Вас.

Събраната информация се обработва от ОЛА единствено с цел предоставяне на избрани от Вас услуги и осъществяване на връзка с Вас. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

 

Вашите права

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ОЛА, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

 

2. Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите като се обърнете към нас писмено искане на office@ola-bg.com, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

 

3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

●    Отпадане на необходимостта от обработка;

●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

●    Незаконна обработка на данни;

●    Законово задължение за изтриване;

 

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

 

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

●    се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или

●    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

 

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

●    предоставяме данните директно на Вас; или

●    при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

 

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

●    Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

 

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

●    Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите обекти „Ola – taste of med“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.


Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@ola-bg.com  или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Варна 9000, бул. „Ян Палах“ № 10, Палах Център, „Зебрано“ ЕООД –централен офис

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

 

Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате нашата интернет страница, ние събираме обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки.  Бисквитките (Cookies)  са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на ОЛА да подобрява сайта, така че той да съдържа максимално полезна информация за Вас, когато го посещавате. Чрез бисквитките ние Ви предоставяме персонализирана информация, която е достъпна само за Вас. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез бисквитките на сайта ОЛА не може да Ви идентифицира като личност.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме Вашето съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

ОЛА не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

Google Analytics

Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”).  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на сайта.

Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва.  Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

 

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ОЛА не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

 

Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Facebook, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: https://developers.facebook.com/products/social-plugins/.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

 

Контакти за въпроси

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, моля свържете се с нас по някой от следните начини:

- Обадете се на: + 359 (052) 685 585;

- Пишете на: office@ola-bg.com  или

- Изпратете писмо на: гр. Варна 9000, бул. „Ян Палах“ № 10, Палах Център, „Зебрано“ ЕООД –централен офис

 

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2018 г.

Партньори